בראשונה אני מודה להי יתברך שמו, ה"חונן לאדם דעת", שנתן, ועדיין נותן בי כוח, השראה ויכולת לעסוק ב"חידושי תפילה". זאת ועוד: אני חש ש'מגבוה' נוטעים בי את הדחף ואת הרצון והמחשבה שעלי למלא זאת בשליחות לשם שמים ולא על מנת לקבל פרס (כי אין פרנסה מזה, אלא להיפך...).

במשך ימי חיי כתבתי מאות רבות של יצירות, תפילות ורצ'יטטיבים, מהם מסובכים, מסולסלים ולא קלים לביצוע. אולם ב-15-20 השנים האחרונות באה לי המחשבה - והרי הכול מן השמים - למצוא את השורה התחתונה, ולעשות קצת "סדר" בתפילות ישראל. כי מרוב עצים אין רואים את היער...

אין ספק שתהליך זה נגרם עקב העובדה המצערת שבשנים האחרונות החל הקהל בבתי-כנסת להתעייף ולאבד סבלנות מחזנות כבדה וארו; זאת מוכנים לשמוע רק באולמי הקונצרטים... ואילו בבתי הכנסת מעדיפים "שירה חסידית" ו/או נוסח "קרליבך" ונוסח "בני עקיבא", - ואילו החזנות המקובלת מדור דור, הולכת ודועכת ומשתכחת ל"ע, - והיכן הם ימיה הטובים של החזנות?

במשך ימי חיי למדתי, קראתי ועיינתי בעשרות ספרי חזנות שחברום גדולי וחשובי חזני הדורות האחרונים, ומצאתים שהם חסרים את הדיוק המושלם; החל מבעיות דקדוק, דרך אי-הגיון בתיבות המשקל (הטאקטים), וכלה באי פירוש נכון של התוכן, ובחזרה מיותרת של המילים. אין לי עליהם, חלילה וחס, שום טענה וקטרוג; אדרבה, מכבד אני ומוקיר עבודתו של כל חזן וחזן;טענתי היא רק שהם היו טובים ומוצלחם בעיתם ובזמנם, ואילו היו חיים בזמננו, בטוחני שגם היו מגיעים לאותה מסקנה שהתגבשה אצלי.

אני תקוה ותפילה שהחזנים ומורי החזנות העכשויים של דורנו יקבלו בהבנה את "חידמאשר להרחיב; ואיך התבטא אותו נואם גדול: "נאום של 5 דקות עלי להכינו לפחות משך חצי יום; - ואילו נאום של שעתיים אני מכינו בחמש דקות"...

עלי להודות לידידי ר' יוסף מרטון נ"י על עבודתו הנאה בשירטוט התווים במחשב, ולא אחת גם נעזרתי בעצותיו מתוך הידע שלו בנושא.

תפילתי ובקשתי מהקב"ה שימשיך לתת לי בריאות כוח ורצון לסיים מפעלי זה שיסתיים בעז"ה בתפילה נעילה של יום הכיפורים - אמן

החזן אליהו גרינבלט